2021 оны 11-р сарын

Нислэгийн хуваарь

Олон улс / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Нислэгийн өдөр Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1 УБ - Нарита - УБ 2021/11/11

07:30 - 13:00

14:00 - 18:20

2021/11/23
2 УБ - Эрхүү - УБ 2021/11/13

14:00 - 15:05

16:35 - 17:35

2021/11/24

Орон нутаг / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1

УБ - Өлгий

Өлгий - УБ

08:00 - 10:00

10:30 - 12:30

08:00 - 10:00

10:30 - 12:30

2

УБ - Ховд

Ховд - УБ

08:00 - 09:50

10:20 - 12:00

08:00 - 09:50

10:20 - 12:00

3

УБ - Завхан

Завхан - Алтай

Алтай - УБ

08:00 - 09:10

09:40 - 10:10

10:40 - 12:00

4

УБ - Завхан

Завхан - Увс

Увс - УБ

08:00 - 09:10

09:40 - 10:40

11:10 - 13:00