2022 оны 09-р сарын

Нислэгийн хуваарь

Олон улс / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Нислэгийн өдөр Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1 УБ - Нарита - УБ 2022.04.01 - 2022.10.31

08:00 - 12:30

13:30 - 18:20

2022.04.01 - 2022.04.30

08:00 - 12:30

13:30 - 18:20

2 УБ - Эрхүү - УБ 7 хоног бүр

Тодорхойгүй хугацаагаар цуцлагдсан

Орон нутаг / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1

УБ - Өлгий

Өлгий - УБ

14:30 - 16:30

17:00 - 19:00

4

УБ - Өлгий

Өлгий - Увс

Увс - УБ

14:30 - 16:30

17:00 - 17:30

18:00 - 19:50

2

УБ - Ховд

Ховд - УБ

14:30 - 16:20

16:50 - 18:30

14:30 - 16:20

16:50 - 18:30

19:00 - 20:50

21:20 - 23:00

3

УБ - Завхан

Завхан - Алтай

Алтай - УБ

14:35 - 15:55

16:25 - 16:55

17:25 - 18:35

08:00 - 09:20

09:50 - 10:20

10:50 - 12:00