2021 оны 11-р сарын

Нислэгийн хуваарь

Олон улс / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Нислэгийн өдөр Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1 УБ - Нарита - УБ 2021/01/04

08:00 - 13:30

14:30 - 18:50

2021/01/25
2 УБ - Эрхүү - УБ 7 хоног бүр

06:50 - 07:50

09:20 - 10:20

Орон нутаг / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Нислэгийн чиглэл Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням
1

УБ - Өлгий

Өлгий - УБ

14:30 - 16:30

17:00 - 19:00

14:30 - 16:30

17:00 - 19:00

2

УБ - Ховд

Ховд - УБ

14:30 - 16:20

16:50 - 18:30

08:00 - 09:50

10:20 - 12:00

3

УБ - Завхан

Завхан - Алтай

Алтай - УБ

14:30 - 15:40

16:10 - 16:30

17:00 - 18:20

4

УБ - Завхан

Завхан - Увс

Увс - УБ

08:00 - 09:10

09:40 - 10:40

11:10 - 13:00