Анкет бөглөх

Та бүх асуултыг үнэн зөв, бүрэн бөглөнө үү!

1. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
2. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД / Холбоо барих 3 хүний мэдээлэл /
3. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ / Зөвхөн ам бүлд байгаа /
4. БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ / Бүрэн дунд боловсролыг оролцуулна /
5. КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЛЭГ
6. ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
7. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
8. ХУВЬ ХҮНИЙ ОНЦЛОГ
9. НЭМЭЛТ УР ЧАДВАР
10. ГАВЬЯА ШАГНАЛ