Ачаа тээш

Та орон нутгийн нислэгээр зорчих гэж байгаа бол гар тээш 5 кг тээш 10 кг нийт 15 кг , хэрэв олон улсын нислэгээр зорчих гэж байгаа бол гар тээш 5кг  тээш 15 кг нийт 20 кг тээш авж явах эрхтэй. Зорчигч өөрийн биедээ 5 кг хэтрэхгүй тээшийг авж явах эрхтэй бөгөөд гар тээшний 3 талт хэмжээс  нь 110 см хэтрэхгүй байна.  Мөн нярай хүүхэд өөрийн тэргээ үнэгүй авч явах эрхтэй

Ачаа ТээшТоо ширхэгЖинБаглааны хэмжээ
Олон улс115кг1,10м x 1,00м
Орон нутаг110кг1,10м x 1,00м