Нялх хүүхэд

Нислэг эхлэх өдөр 2 нас хүрээгүй бол “Нялх хүүхэд”, 2-12 хүртэл насны бол “Хүүхэд” гэж нэрлэнэ.

Хэдийгээр эцэг эхийн асрамжинд явж байгаа ч төрөөд 14 хоног хүрээгүй нялх хүүхдийг Aero Mongolia нь тээвэрлэхгүйг анхаарна уу.

Захиалга өгөх

Нэг нислэгээр тээвэрлэх нярайн тоо хязгаартай тул нялх хүүхэдтэй аялах бол суудал захиалгыг урьдчилан өгөх шаардлагатай. Тийз худалдан авахад нялх хүүхдийн паспорт болон төрсний гэрчилгээг авчрах шаардлагатайг анхаарна уу.

Хэрэв хүүхэд эцэг эхээс өөр хүнтэй явах шаардлагатай үед итгэмжлэл хийлгэх шаардлагатай