Нисэх буудалд

Зорчигч та тухайн нислэгийн цагаас 2 цагийн өмнө нисэх буудлын / тухайн нислэгийг бүртгэж буй/ бүртгэлийн цэг дээр очсон байх шаардлагатай. Мөн өөрийн бичиг баримт / иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт/ заавал биедээ авч очих шаардлагатай бөгөөд олон улсын нислэгээр зорчих бол виз-ны хугацаа болон бусад зүйлийг нягтлан шалгахыг зөвлөж байна